Manual (Svenska)

Ett enkelt budget program för att ha kontroll över ekonomin. Denna Android Market (Butiken) app hjälper dig med detta.

Detta är den huvudsakliga fliken i Min Ekonomi. Här kan du lägga till utgifter genom att skriva in en summa, välja ett datum och en kategori. Tryck sedan på "Lägg till utgift" knappen.

När ett utlägg har lags till så uppdateras summeringen längst ner på sidan. Där under "Månad" visas summan av alla utgifter denna månad i den valda kategorin. Under "Budget:" visas den budget som är satt för denna kategori. Under "Skillnad:" visas skillnaden mellan "Månad:" och "Budget:". Grön färg betyder att det finns mer utrymme i budgeten denna månad, om röd färg visas betyder det att budgeten har överskridits.

Budget fliken


Detta är budget fliken. Här kan du sätta din budget för de olika kategorierna. Du kan även se hur mycket som har spenderats för en viss månad. Längst ner visas summa för de båda kolumnerna.

Ändra budgetvärdena och tryck sedan på "Spara" knappen.

Månaden som visas kan ändras genom att trycka på "<" respektive ">" knapparna.

Budgetvärdena sätts på årsbasis.

Via menyn kan man också se en grafisk representation av budgeten och dina utlägg.


Utgifter flikenDenna flik visar de utgifter som har skett en viss månad. Tryck på en utgift för att ta bort eller ändra.

Det går även att ändra tidperiod genom att välja "Dag", "Vecka" eller "Månad" nederst i fönstret. Det går även att trycka på datumet som visas för att välja ett nytt datum.

Istället för att trycka på "<" och ">" så kan man dra med fingret på skärmen från antingen höger till vänster eller tvärtom för att byta månad.

Via menyn går det även att välja att söka efter en viss eller vissa utgifter. 


Välj antingen "Ta bort", "Avbryt" eller "Editera".

Tryck på "Spara" knappen för att ändra denna utgift.

Inställningar fliken


I denna flik kan du ändra kategorinamn. Kategorierna som visas ovan är de som används som grundinställning.

Menyn


För att avsluta denna applikation tryck på "Meny" knappen på telefonen och välj "Avsluta".

Importera / Exportera csv fil

Det finns också en möjlighet att "Exportera till SDCard". Välj detta alternativ för att skapa en csv (komma-separerad-fil) på SDCard kortets rotkatalog.

Det går också att "Importera från SDCard". 


Applikationen visar en lista på de csv filer som hittats på SDCard kortets rotkatalog. Välj en av dessa csv filer för att importera. Informationen i denna fil kommer att läggas till den information som redan finns sparat i applikationen.

Det innebär att alla utgifter som hittats i csv filen kommer att läggas till. Det kan bli dubbletter om utgifterna i filen har exporterats tidigare. 

Även budget information kommer att uppdateras med det som finns i csv filen.

Säkerhetskopiering

Via meny kan säkerhetskopior skapas. Genom att välja Säkerhetkopior i menyn så öppnas följande fönster.


Genom att trycka på "Säkerhetskopiera" knappen så skapas en säkerhetkopia på SD kortet. Senare kan denna säkerhetskopia återställas genom att markera denn säkerhetskopia som skall återställas och sedan trycka på "Återställ" knappen.

En säkerhetskopia kan även tas bort genom att först markeras och sedan trycka på "Ta bort" knappen.

Vid varje säkerhetskopia (Backup) visas datum då den skapades samt vilken version.

Versionsnummret stegras varje gång en någonting sparas. Därav ju högre versionsnummer ju senare kopia. Dock har en applikationen installerats om så kommer versionnummret att börja om.


Comments