Project updates


Min Ekonomi version 1.4 är släppt

posted Dec 11, 2010, 10:31 AM by Henrik Jonasson

Följande uppdateringar har gjorts

- Säkerhetskopiera till SD kortet
- Visa utgifter per månad/vecka/dag
- Sök efter utgifter
- Stöd för "gestures". Byt tidsperiod genom att dra med fingret.
- Dubbelvisning av "Editera utgift" fixad.

My Economy ver 1.4 released

posted Dec 11, 2010, 10:30 AM by Henrik Jonasson

The following updates have been made.

- Back/restore
- Daily/weekly/monthly overview
- Search expenses
- Support for gestures
- Fix of double "Edit expense" dialogs.

Ny version 1.3 av Min Ekonomi släppt

posted Sep 28, 2010, 10:49 AM by Henrik Jonasson

Förbättringar 1.3
- Användargränssnittet
- Fler kategorier
- Visar adressen vid Spara position
- Grafer som visar budget och utgifter

New version 1.3 of My Economy

posted Sep 26, 2010, 8:30 AM by Henrik Jonasson

A new version has been released to Android Market.

  •  User Interface updates
  •  Added more categories
  •  Added graph view
  •  Improved GPS handling, now shows address.

New version 0.95 of My Economy available

posted May 7, 2010, 9:46 AM by Henrik Jonasson

This new version includes the possibility to Import from csv file if the file has the same format as an Exported csv file from My Economy. Some improvements to the User Interface has also been made.

Ny Svensk version 0.95

posted May 2, 2010, 10:06 AM by Henrik Jonasson   [ updated May 2, 2010, 10:07 AM ]

Nu finns en ny version 0.95 av Min Ekonomi.

Förbättringar/Tillägg
- Import
- Användargränssnittet
- Info fält

English version of My Economy 0.92 available

posted Mar 3, 2010, 9:25 AM by Henrik Jonasson

The english version of My Economy has now been uploaded to Android Market. Version 0.92

Svensk version av Min Ekonomi

posted Feb 24, 2010, 9:07 AM by Henrik Jonasson   [ updated Feb 24, 2010, 9:14 AM ]

Finns nu på Android Market. Version 0.9.

1-8 of 8